fbpx

Regulamin

Regulamin
I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin zawiera ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym www.matin.pl. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.); ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176); ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, tzw. „Dyrektywa konsumencka”.
2. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu i politykę prywatności.
3. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.matin.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet i jest własnością firmy:
MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek
ul. Króla Zygmunta Augusta 24 lok. 101
15-136 Białystok NIP 542 310 9072

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
1. Cena – ceny Produktów są podawane w PLN brutto. Cena Produktu nie zawiera Ceny Przesyłki. Sklep www.matin.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Na zakupiony w sklepie internetowym towar wystawiany jest paragon bądź na życzenie klienta – faktura.
2. Dane osobowe – Informacje, które są podawane w trakcie wprowadzania zamówienia celem jego wysyłki. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela sklepu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3,4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów. Właściciel sklepu gwarantuje realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie lub usunięcie.
3. Kod rabatowy – ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe nie sumują się. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy.
4. Kupujący – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w www.matin.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
6. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.
7. Newsletter – cykliczna gazetka elektroniczna wydawana przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informację na temat oferty i aktualnych promocji. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
8. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.

9. Sprzedawca – Paulina Potoczek prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek, ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok. 12. 15-139 Białystok, NIP 542 310 90 72.
9. Gwarancja – Sklep gwarantuje, że wszystkie Produkty są nowe, wolne od wad fizycznych, wyprodukowane w Polsce oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru na warunkach wynikających z ustawy (dotyczy Konsumentów).

II
II. Zamówienia
1. Zamówienie – Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia i jego realizacji jest kompletne i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.matin.pl.
2. Zamówienie indywidualne – Istnieje możliwość zamówienia ubrania wg własnych, niestandardowych wymiarów. W przypadku zamawiania odzieży wg indywidualnych wymiarów (poza tabelą wymiarów zamieszczoną na stronie sklepu www.matin.pl ), niezbędne jest podanie prawidłowych wymiarów. Koszt indywidualnego zamówienia będzie wyższy o 30% od ceny towaru w standardowym rozmiarze. Termin realizacji tego typu zamówień może być wydłużony, zwykle trwa od 7 do 14 dni. Sklep www.matin.pl realizuje również zamówienia indywidualne wg indywidualnego projektu Klienta. Wszystkie szczegóły i ceny takich zamówień ustalane są z Klientem drogą e-mailową.
3. Formularz Zamówienia – Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia i jego realizacji jest kompletne i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.matin.pl Potwierdzeniem prawidłowego złożenia zamówienia jest wiadomość od Sprzedającego zawierająca szczegółowe informacje o zamówieniu, tj. numer zamówienia, wyszczególnione produkty zamówienia i ich rozmiary, ilość zamawianych produktów, kwota do przelewu zawierająca cenę produktu i koszt przesyłki oraz dane do przelewu bankowego.
4. Realizacja Zamówienia – Każdy produkt przygotowywany jest indywidualnie, dlatego realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 5 do 10 dni roboczych od daty otrzymania płatności przez Sprzedającego. Termin realizacji może ulec wydłużeniu, z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku gdy sklep nie może zrealizować zamówienia, Kupujący zostanie o tym natychmiast poinformowany. W takiej sytuacji uiszczona przez Kupującego kwota zostanie mu zwrócona w całości.
III. Wysyłka i Płatność
1. Wysyłka odbywa się w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska.
2. Istnieje możliwość wysyłki towaru za granicę. Koszt wysyłki jest wyższy od kosztów dostawy w kraju. W celu określenia kosztów takiej przesyłki należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
3. Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane w wiadomości zwrotnej wysłanej na adres e-mail Kupującego potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
4. Kupujący po dostarczeniu mu przesyłki przez kuriera, może w jego obecności dokładnie obejrzeć opakowanie, a także sprawdzić zawartość paczki. W razie ewentualnego uszkodzenia opakowania paczki, jej zawartości lub braków w jej zawartości, Kupujący może spisać odpowiedni protokół przy obecności doręczającego.
5. Jeżeli pomimo deklaracji przez Kupującego płatności przelewem bankowym, Kupujący w ciągu 7 dni nie uiści należnej kwoty, zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna sprzedaży. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją o powyższym.
6. W przypadku nie odebrania zamówionego towaru, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu kosztów jej zwrotu
IV. Zwroty i wymiany
1. Zgodnie z przepisami o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), klient ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny.
2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru przez Kupującego.
3. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym stanie, posiadać wszystkie oryginalne metki i fabrycznie zamocowane zabezpieczenia metek oraz akcesoria.
4. Kupujący powinien prawidłowo wypełnić Formularz Zwrotu, podając numer konta bankowego, na które mają zostać zwrócone środki. Do formularza zwrotu należy dołączyć kopię paragonu fiskalnego.
5. Zwrot należy odesłać (nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru) na adres:
MATIN by Paula Cas
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 (1. piętro)
15-111 Białystok

6. Zwrot  środków zostanie dokonany przez Sprzedającego w terminie 14 dni od przyjęcia i zaakceptowania zwrotu.                                                                                         7. Kupujący może wymienić towar na inny model bądź inny rozmiar dostępny w sklepie internetowym www.matin.pl
8. W przypadku zwrotu lub wymiany, Kupujący ponosi koszt przesyłki zwrotnej.
9. MATIN nie przyjmuje paczek oraz przesyłek kurierskich wysłanych na koszt adresata oraz wysłanych za pobraniem.
10. Zwrotom nie podlegają zamówienia indywidualne: odzież szyta pod wymiary Klienta, odzież projektowana i odszywana na zamówienie, według ustaleń z Klientem.
V. Niezgodność towaru z umową oraz reklamacje
1. Jeżeli zamówiony towar posiada wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację.
2. Kupujący reklamując towar musi podać przyczynę reklamacji.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
4. Do zareklamowanego towaru należy dołączyć kopię paragonu fiskalnego lub innego dokumentu świadczącego o zakupie towaru w sklepie internetowym MATIN.
5. MATIN wykorzystuje do produkcji odzieży m.in. naturalne materiały, np. naturalne skóry i wełnę. Charakterystyczną cechą wyżej wymienionych materiałów jest niepowtarzalny charakter. Każdy błam naturalnej skóry jest inny i świadczy to o jej naturalnym pochodzeniu. W przypadku naturalnej wełny sytuacja wygląda podobnie. Każda belka jednego gatunku wełny może nieznacznie różnić się od poprzedniej (chodzi tu o nieznaczną różnicę w odcieniu danego koloru bądź struktury materiału). Nie należy zatem traktować wyżej wymienionej cechy jako wady, tylko jako zaletę naturalnych surowców. W związku z powyższym reklamacje z tytułu niepowtarzalności naturalnych materiałów, tj. skóra, czy wełna, będą uznawane jako niezasadne.
6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący.

VI.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
    • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

VII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym MATIN, zarejestrowanym pod domeną www.matin.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego www.matin.pl/regulamin